Întrebări frecvente – Maib Leasing

ÎNTREBĂRI
FRECVENTE

Termenul de examinare este de la 1 oră, fiind calculat din momentul în care se prezintă cererea de leasing și toate documentele necesare. Totodată, termenul de examinare depinde și de suma avansului initial.

Este posibil. În cazul achitării anticipate parțiale, se face un recalcul în graficul de achitare, sumele spre plată fiind mai mici sau termenul de achitare al contractului fiind redus corespunzător. În cazul achitării anticipate totale, locatarul nu va achita dobânda de leasing rămasă, care va fi calculată doar până la data rambursarii anticipate.

Da, însă decizia finală este luată doar după ce va fi prezentat întregul pachet de documente necesar pentru a confirma finanțarea în leasing.

Suma leasingului poate fi modificată doar după reexaminarea cererii de leasing, reieșind din solvabilitatea clientului.

Obligațiunile față de MAIB-Leasing S.A. apar din momentul în care a fost semnat contractul de leasing. Până la semnarea contractului Dvs. puteți refuza leasingul fără a suporta careva sancțiuni materiale.

Achitarea se efectuează în valuta contractului, sau în monedă națională, conform cursului valutar al B.C. ,,Moldova Agroindbank” S.A., plasat pe pagina oficială a MAIB-Leasing la ziua efectuării plății.

Polița de asigurare încheiată cu compania de asigurări acoperă următoarele riscuri:

  • sustragere, incendiu, explozie, deteriorare, provocate intenționat sau din imprudență de persoanele terțe;
  • În cazul accidentului rutier;
  • În cazul coliziunii cu obiecte mobile sau imobile, răsturnărilor, căderilor de la înălțime sau a diferitor obiecte pe mijlocul de transport auto;
  • În cazul calamităților naturale.”

Companiile de asigurări pot prevedea și anumite condiții speciale privind acordarea despăgubirii de asigurare.

Este posibil de achiziționat din străinătate diverse tipuri de vehicule și echipamente: automobile, autocamioane, automobile de tracțiune, autobuze, echipamente, utilaje comerciale etc.

În cazul în care locatarul nu a achitat rata de leasing lunară o perioadă mai mare de 30 de zile, se emite o notificare de preântâmpinare în care se indică termenul limită de achitare de 10 zile calendaristice, ulterior, dacă datoria creată nu va fi stinsă, se emite declarația de rezoluțiune a contractului, iar locatarul conform condiţiilor stipulate în contract este obligat să restituie obiectul leasingului.

Rata lunară a dobânzii de leasing se calculează la valoarea de răscumpărare rămasă

E posibil de achitat în calitate de Avans inițial până la 80 % din costul iniţial al obiectului.

Da, e posibil. În asemenea cazuri însă vor fi aplicate cerințe suplimentare către client, cum ar fi: o cotă proprie inițială mai mare și existența unor garanții, sau fidejusori suplimentare.

Analiza capacității de plată poate fi realizată inclusiv în baza altor confirmări prezentate. În cazul achitării unui avans inițial minim mai mare de 30% din costul obiectului de leasing, capacitatea de plată a solicitantului va fi analizată simplificat.

Până la achitarea integrală a contractului de leasing, proprietar rămâne compania MAIB-Leasing S.A, iar locatarul este posesorul acestuia. După achitare, clientul primește bunul în proprietate deplină.

În cazul în care a fost luată decizia pozitivă referitor la încheierea contractului de leasing, clientul urmează să semneze contractul și să achite plata inițială.

Dacă obiectul solicitat de la Vânzător este disponibil, Locatarul (persoana care primește leasingul) va obține posesia și folosința obiectului în aceiași zi, după aprobare și achitarea de către client a plății inițiale.

0800 88888

0800 88888

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe Instagram

Urmărește-ne pe Instagram
Curs valutar la data: 17.04.2024

Cotatii MAIB Cotatii BNM
EUR 19.2500 18.9352
USD 18.0500 17.8180
Arhiva cotatii >>

Calculator leasing

Calculator leasing