DOCUMENTE
UTILE

Acte necesare:

 1. Cererea de leasing completată de solicitant;
 2. Copia buletinului de identitate solicitant/fidejusori;
 3. Acordul persoanei fizice care este subiectul istoriei de credit pentru prezentarea informației de către sursa de informare a istoriei de credit la biroul istoriei de credit și pentru primirea raportului de credit de către utilizatorul istoriei de credit;
 4. Declarația privind lipsa dosarelor de judecată pe cauze penale în calitate de bănuit, învinuit, inculpat semnată de solicitant/fidejusori;
 5. Consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal semnat de solicitant/fidejusori;
 6. Confirmarea veniturilor încasate pentru ultimele 6 luni consecutive din salarii, dividende, transferuri internaționale, chirii, etc.
 7. Patente, licențe profesionale etc. dacă atare sunt necesare pentru activitatea practicată.

Cererea de leasing

Descrierea scurta

Consimţământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal

Cerere asigurare/reasigurare

Chestionar client - Persoană fizică

Declarația privind lipsa dosarelor de judecată

Consimţământul pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la biroul istoriei de credit

Acte necesare:

 1. Cererea de leasing completata de solicitant;
 2. Proces verbal / decizia unicului fondator cu privire la cererea de leasing, în cazul Societăților cu Răspundere limitată și decizia organului responsabil în cazul Societăților pe Acțiuni;
 3. Rapoarte financiare pentru ultimul an încheiat și după caz pentru ultimul trimestru încheiat;
 4. Descifrarea conturilor de bilanț pentru ultima perioada anuala și trimestrială: 221, 521, 712, 713, 714.
 5. Copia buletinelor de identitate administrator(i) și fondator(i);
 6. Acordul persoanei juridice și fondatorului(lor) acesteia care este subiectul istoriei de credit pentru prezentarea informației de către sursa de informarea istoriei de credit la biroul istoriei de credit și pentru primirea raportului de credit de către utilizatorul istoriei de credit;
 7. Declarația privind lipsa dosarelor de judecată pe cauze penale în calitate de bănuit, învinuit, inculpat semnată de fondator(i);
 8. Consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal a fondatorului(lor);
 9. Autorizații, licențe sau alte acte necesare pentru practicarea genurilor de activitate reglementate de lege.

0800 88888

0800 88888

Contacte

Contacte
Cotatii MAIB Cotatii BNM
EUR 19.67 19.6621
USD 17.79 17.7287
Arhiva cotatii >>

M@IB Online

M@IB Online

Vezi arhiva noutăți

Vezi arhiva noutăți