DICȚIONAR
FINANCIAR

Contractul de leasing – prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă să asigure celeilalte părți (locatar), în decursul unui termen convenit care depășește 1 an (termenul de leasing), posesia și folosința unui bun cumpărat de locator, precum și să acorde locatarului opțiunea de a dobândi în proprietate bunul, de a prelungi termenul de leasing ori de a restitui bunul la expirarea termenului de leasing, iar locatarul se obligă să efectueze plățile periodice convenite (rate de leasing).

Dreptul de proprietate în raporturile de leasing – dreptul de proprietate asupra obiectului de leasing îi aparține locatorului pe întreaga perioadă de acțiune a contractului de leasing, iar locatarul deține posesia și folosința acestuia.

Operațiunile de leasing – stabilite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și reglementează raporturile dintre cele trei părți: compania de leasing (locator), beneficiarul (locatarul) și furnizorul (vânzătorul) obiectului de leasing.

Locatorul – persoană juridică care transmite, în condițiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea acestuia, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune şi de folosință asupra unui bun al cărui proprietar este.

Locatarul – persoană fizică sau juridică ce primește, în condițiile contractului de leasing, în posesiune şi folosință bunul specificat în contract pentru o anumită perioadă în schimbul achitării ratelor de leasing.

0800 88888

0800 88888

Contacte

Contacte
Cotatii MAIB Cotatii BNM
EUR 20.1290 20.1290
USD 18.5163 18.5163
Arhiva cotatii >>

Calculator leasing

Calculator leasing

Vezi arhiva noutăți

Vezi arhiva noutăți