DIRECTOR FINANCIAR • OCN MAIB-Leasing S.A.
POST VACANT

DIRECTOR FINANCIAR

O.C.N. ”MAIB-Leasing” SA, prima companie de leasing din Republica Moldova, anunță concurs de angajare, pentru postul vacant:

DIRECTOR FINANCIAR

Cerinţe de bază

 • studii  superioare în domeniul economico-financiar (economie, finanţe, management);
 • experienţă de muncă: minimum 5 ani în funcţii ce ţin nemijlocit de activitatea în domeniul finanţelor corporative sau în domeniul financiar-bancar;
 • cunoașterea profunda a standardelor internationale de evidență și raportare;
 • cunoștințe solide a legislației in vigoare privind domeniul financiar-contabil;
 • capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 • capacitate de organizare si conducere a activității serviciului financiar;
 • obiectivitate în aprecierea si analiza situațiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de echipa (corect, deschis la colaborare).

Responsabilități:

 • analiza indicatorilor financiari ai activităţii societăţii în conformitate cu Standardele  Internaţionale de evidenţă, în baza formelor de analiză stabilite;
 • pregătirea rapoartelor financiare anuale pentru auditori externi în conformitate cu standardele internaţionale de raportare (inclusiv note) şi asigurarea prezentării informaţiilor necesare reprezentanţilor companiilor de audit;
 • planificarea strategică – elaborarea prognozelor privind bugetul anual și planul de afaceri al Societăţii pentru următorii ani;
 • efectuarea monitoringul-ui privind atingerea de către Societate a indicilor cheie de performanţă (KPI) şi indicilor financiari stabiliţi în planul de afaceri, raportarea lunară privind evoluția portofoliului de leasing și a rezultatelor financiare;
 • controlul fluxului mijloacelor financiare, monitoring-ul și asigurarea necesității de resurse, inclusiv atragerea mijloacelor financiare și asigurarea lichidității financiare a societății, colaborarea cu băncile comerciale, privind prezentarea informației necesare pentru atragerea creditelor și monitorizarea lor;
 • elaborarea actelor normative şi metodologice ce reglementează activitatea financiară a societăţii (inclusiv politica de evidenţă contabilă a societăţii conform IFRS);
 • implementarea şi menţinerea sistemului de control intern şi sistemului de gestionare a riscurilor operaționale, aferente activităţii Societăţii;
 • organizarea activității personalului subordonat, asigurarea îndeplinirea sarcinilor stabilite.

Oferim:

 • Societatea oferă un pachet salarial motivant și bonusuri, oportunitatea dezvoltării unei cariere într-o echipă de profesioniști, training-uri de specialitate și un mediu de lucru modern.

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV,
la adresa de e-mail: vacancies@leasing.md
Vor fi contactate doar persoanele selectate!

Aplica

0800 88888

0800 88888

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe Instagram

Urmărește-ne pe Instagram
Cotatii MAIB Cotatii BNM
EUR 20.87 20.7642
USD 17.78 17.6965
Arhiva cotatii >>

Calculator leasing

Calculator leasing