ACTE
NECESARE

 1. Cererea de leasing completată de solicitant;
 2. Acordul privind accesarea datelor cu caracter personal și consimțământul Biroului Istoriei de Credit;
 3. Copia buletinului de identitate solicitant/fidejusori;
 4. Confirmarea veniturilor încasate pentru ultimele 6 luni consecutive din salarii, dividende, transferuri internaționale, chirii, etc. (opțional);
 5. Cerere de amânare a plăților de leasing.

Cererea de leasing

Consimțământul BIC, Acordul privind accesarea datelor cu caracter personal

Cererea de amânare plăți de leasing

 1. Cererea de leasing completata de solicitant;
 2. Proces verbal / decizia unicului fondator cu privire la cererea de leasing, în cazul Societăților cu Răspundere limitată și decizia organului responsabil în cazul Societăților pe Acțiuni;
 3. Rapoarte financiare pentru ultimul an încheiat și după caz pentru ultimul trimestru încheiat;
 4. Copia buletinelor de identitate administrator(i) și fondator(i);
 5. Acordul persoanei juridice și fondatorului(lor) acesteia care este subiectul istoriei de credit pentru prezentarea informației de către sursa de informarea istoriei de credit la biroul istoriei de credit și pentru primirea raportului de credit de către utilizatorul istoriei de credit;
 6. Consimțământul cu privire la verificarea datelor cu caracter personal a fondatorului(lor);
 7. Cerere de amânare a plăților de leasing.

Cererea de leasing

Cererea de amânare plăți de leasing

Pentru un proces de analiză și procesare mai rapidă, transmite Cererea de Leasing completată și copia Actului de identitate!

0800 88888

0800 88888

Contacte

Contacte
Cotatii MAIB Cotatii BNM
EUR 19.52 19.4945
USD 17.73 17.6942
Arhiva cotatii >>

Calculator leasing

Calculator leasing

Vezi arhiva noutăți

Vezi arhiva noutăți